Loading...

NhatOne

3.000đ/Tháng
 • Dung Lượng : 300 MB
 • Miền Bí Danh : Không giới hạn
 • Miền Khác : Không giới hạn
 • Băng Thông : 100000
 • Không Giới Hạn : Website
 • Chứng Chỉ SSL : Miễn Phí
 • Hệ Thống Quản Lý : Cpanel
 • Sao Lưu Dữ Liệu : Có Backup
Đặt Hàng

NhatTune

7.000đ/Tháng
 • Dung Lượng : 600 MB
 • Miền Bí Danh : Không giới hạn
 • Miền Khác : Không giới hạn
 • Băng Thông : 100000
 • Không Giới Hạn : Website
 • Chứng Chỉ SSL : Miễn Phí
 • Hệ Thống Quản Lý : Cpanel
 • Sao Lưu Dữ Liệu : Có Backup
Đặt Hàng

NhatPro

14.000đ/Tháng
 • Dung Lượng : 1000 MB
 • Miền Bí Danh : Không giới hạn
 • Miền Khác : Không giới hạn
 • Băng Thông : 100000
 • Không Giới Hạn : Website
 • Chứng Chỉ SSL : Miễn Phí
 • Hệ Thống Quản Lý : Cpanel
 • Sao Lưu Dữ Liệu : Có Backup
Đặt Hàng
Theme Customization
 • Theme Mode

  Light / Dark / System

 • Accent color

  Choose your primary theme color

 • Sidebar Caption

  Caption Hide / Show

 • Theme Layout

  LTR/RTL

 • Layout Width

  Full / Fixed width

 • Font Style

  Choose theme font